سنگين ,سنگين باشد ,گاهي سنگيني

گاهي سنگيني دلت از هر پاييزي كه ميگذرد، نم باران پس ميدهد...

گاهي سنگيني دلت در پس طعم شكلاتي لبخندهايت محو ميشود و برنده ي جايزه ي بهترين شاد دنيا ميشوي

دلت كه سنگين باشد هنرمندانه است هنوز هم زير نور ماه به دنبال الماس گمشده ات باشي

دلت كه سنگين باشد و چشمه ي اشكانت از فرط داغي هواي معركه ها خشك شده باشد ، تو بگو چه ميشود كرد؟ 

دلت كه سنگين باشد، جاده به سمت هر مسير و هر مقصدي كه برود، اضافه بار ميخورد.....

 

منبع اصلی مطلب : دال بر يك دلانه
برچسب ها : سنگين ,سنگين باشد ,گاهي سنگيني
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اضافه بار